CARBOLASTIC

ANTIHABAJUĆI MATERIJAL - PROIZVEDENO U SRBIJI

 

CarboLastic je visoko legirano belo liveno gvožđe koji postiže bolje efekte antiahabajuće zaštite od drugih materijala iste namene. CarboLastic ima duži veka trajanja i nižu prodajnu cenu od konkurentskih proizvoda. Visoka otpornost na habanje je rezultat relativno meke i elastične osnove sa čvrsto vezanim karbidima, posebno tipa (FeCr)7C3.

 

Ispitivanje otpornosti materijala na habanje, u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, pokazalo je da CarboLastic pruža daleko veću otpornost na abraziju/eroziju u odnosu na druge materijale u teškim uslovima kontinuiranog trošenja i grebanja materijala.

 


Prednosti CarboLastic-a u odnosu na konkurentske materijale:

 

  • Supstituiše proizvode izrađene od bazalta, keramike, proizvoda metaliziranih prevlakama, austenitnih čelika, manganskih čelika, ugljeničnih čelika, pri čemu je potrebna 1,5-2 puta manja količina predložene legure za postizanje istih ili boljih efekata antiabrazione zaštite.


SAZNAJTE VIŠE

 

 

 

 

Kolo ljuštilice semenki od Manganskog čelika nakon 6 meseci upotrebe, izbačeno iz upotrebe zbog debalansa i smanjene efikasnosti rada.

 

Kolo ljuštilice semenki od Carbolastica nakon 24 meseca upotrebe, vraćeno u upotrebu.

 

 

Na Termoelektranama u kanalima aerosmeše pri rešenju problema erozivnog habanja žaluzina koje usmeravaju vazdušnu struju sa česticama ugljene prašine u pećima. Za te potrebe korišćene su žaluzine od čelika Č0361, čiji eksploatacioni vek nije prelazio 3 meseca, što je izazivalo česte zastoje i zamene istih. Nakon zamene, žaluzine od CarbLastic-a su trajale 12x duže, odnosno 36 meseci.

 

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: Č0361, vreme rada: 3 meseca)

 

Žaluzine kanala aerosmeše u Termoelektrani ’’Nikola Tesla’’ - ogranak TENT-B (materijal: CarboLastic, vreme rada: 3 meseca)

 

 

 

Kontakt i lokacija

 

Sedište - BSK d.o.o.

Save kovačevica 27, 11500 Obrenovac, Republika Srbija


Tel/fax:
+381 11 87 20 874

 

E-pošta:
office@bsk.rs

Skype:
bsk.obrenovac

 

Identifikacioni podaci:
Identifikacioni list | Potvrda o PIB-u | Potvrda o PDV-u